Chat with us, powered by LiveChat

VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN
B1: Truy cập Safari
B2: Gõ Jun88 truy cập Website
B3: Chọn tiện ích của Iphone
B4: Chọn thêm màn hình chính
B5: Chọn Nút Thêm
B6: App Jun88 ngoài màn hình.